Posted in Uncategorized

journal #6: mga katanungan

Kamakailan, hindi ko na maintindihan ang mga bagay-bagay kaya’t nagtanong ako sa isang kaibigan. (Lagumang Pagsusulit kasi namin sa asignaturang Ekonomiks)

A: Bakit natin kailangang kabisaduhin ‘tong mga teyorya nina Adam Smith, Artistotle, Thomas Aquinas, Fan Li, etc.?

S: Para makapasa tayo sa test.

A: Bakit natin kailangang pumasa sa mga test?

S: Para makakuha tayo ng matataas na grades.

A: Bakit natin kailangang makakuha ng matataas na grades?

S: (naiinis) Para makakuha tayo ng magandang trabaho.

A: Bakit natin kailangang makakuha ng magandang trabaho?

S: Para sa magiging future ng mga magiging pamilya natin.

A: Bakit kailangang pag-ipunan ang future?

S: Ha? ‘Di ba gano’n naman talaga dapat?

A: Sino ba ang nagsabing dapat gawin iyon? Nasa batas ba natin iyon? Kasama ba iyon sa Sampung Utos ng Diyos?

S: Hindi ko rin alam e.

A: E bakit mo iyon sinusunod?

S: Hindi ko rin alam e.

A: Sigurado bang magiging masaya ka kapag maganda ang  future mo?

S: . . . . . . . . . .

Naumid ang dila niya. Hindi rin pala siya sigurado kung magiging masaya siya.

florence

Advertisements

Author:

"You need to get lost before you find yourself" likes: coffee ☕ || rain ☔ || books 📚 || music 🎧 || writing at 2 AM :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s