Posted in Childhood, love, random, Uncategorized

huwag ka sanang magmadaling tumanda.

Sa aking nakababatang kapatid,

Huwag ka sanang magmadaling tumanda. Lasapin mo ang mga panahong ang inaalala mo lamang ay ang inaabangan mong palabas sa telebisyon. Huwag kang magmadaling tumanda dahil sa oras na hinayaan ka nilang pumasok sa iyong paaralan nang mag-isa, binibigyan na rin nila ang mga sarili nila ng karapatang husgahan ka. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung paano nangyari iyon. Sa pagkakatanda ko ay hindi ko naman sila binigyan ng karapatan na husgahan ako. Marahil ay inakala nilang tanggap ko ang mga panghuhusga nila sa akin dahil nanatili akong tahimik. Huwag mo nga palang hayaang madaig nila ang boses mo. Kung kaya mong isigaw o sabihin ang mga nasa isipan mo, huwag kang magdalawang isip na gawin iyon dahil pupunan lamang nila ng sarili nilang boses ang bawat pananahimik mo.

Dahil sa oras na punan nila ng kanilang salita ang sarili mong labi, baka sumabog ka na lang sa sobrang kalungkutan. At ang kalungkutang iyon ay dulot nila. Iyon ang kalungkutang magdadala sa’yo sa posisyon ko ngayon – nakaupo sa ibabaw ng kama na tanging laptop at mga salita lamang ang armas. Huwag kang magmadaling tumanda dahil darating ang panahon na maiinggit ka sa mga batang kasing-edad mo ngayon… kasi ako, naiinggit ako sa’yo. Alam mo bang nadudurog ang puso ko sa tuwing pinagmumukha ka nilang tanga dahil hindi mo memoryado ang multiplication table? Ayaw kong tingnan mo ako bilang kakumpitensya dahil lamang sa kinukumpara nila ako sa’yo na kesyo ako raw no’ng kasing-edad mo, ay kaya na’ng sabihin ang iniiyakan mong multiplication table na iyan. Sinusunod ko lang naman noon ang mga kagustuhan nila sa kadahilanang akala ko ay sasaya ako… ngunit mali ako. Hindi ako masaya. Oo nga’t napasaya ko sila ngunit paano naman ako? Isipin mo ang kasiyahan mo dahil ikaw ay nabuhay para maging ikaw.

Kung kaya ko lamang itigil ang oras upang hindi mo maranasan ang mga nararanasan ko, ay gagawin ko dahil mahal na mahal kita.

florence

Advertisements

Author:

"You need to get lost before you find yourself" likes: coffee ☕ || rain ☔ || books 📚 || music 🎧 || writing at 2 AM :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s