Posted in Filipino, friendships, journal, poetry, random, Uncategorized

random #10: nakalimutan ko

Naiinis ako sa kanila. Naiinis ako sa mga taong, handa kong iwan ang kahit na anong importanteng gawain, makausap lang sila. Naiinis ako kasi kapag ako naman ang nangangailangan ng ni-katiting na oras nila, hindi man lang nila ako mapagbigyan. Sila kasi ang mga taong hinayaan kong sirain ang pader na itinayo ko, maprotektahan lang ang sarili ko. Kasalanan ko rin naman kasi e. Napansin ko na agad no’ng una pa lang pero anong ginawa ko? Pinanood ko lang silang kumuha ng pala at mga martilyong sisira sa pader ko. At nang tuluyan nilang masira ang pader na pinaghirapan kong itayo, nakangiti ko pang inabot ang mga kamay na inilahad nila sa harapan ko.

Nagpapasalamat ako na dumating kayo sa buhay ko pero hindi ko naman alam na kasabay ng mga masasayang ala-alang sabay nating naranasan, ay kailangan ko ring ihanda ang aking sarili sa katotohanang sa isang iglap ay maghihiwalay rin tayo ng landas. Alam ko naman na ganito ang kahahantungan natin e. Pero ano na namang ginawa ko? Pinanood ko ang sarili kong tumatawa kasama kayo – kahit pa napakawalang kwenta ng pinag-uusapan natin. Hinayaan ko ang sarili kong malunod sa ideyang ayos lang ang lahat. Hinayaan kong makalimutan ko ang reyalidad na maghihiwalay rin tayo pagdating ng panahon.

Nakalimutan ko kasing may katapusan pala. Nakalimutan kong umaalis ang lahat ng mahal ko. Nakalimutan kong kaakibat ng kasiyahan ang kalungkutan katulad na lang ng pagiging 2-in-1 ng mga salitang ‘hello‘ at ‘bye‘. Oo nga pala, ang bawat simula ay may katapusan. Oo nga pala, ang bawat ngiti ay may katumbas na isang patak ng luha.

Oo nga pala, may umaga at gabi. Oo nga pala, may araw at buwan.

florence

Advertisements

Author:

"You need to get lost before you find yourself" likes: coffee ☕ || rain ☔ || books 📚 || music 🎧 || writing at 2 AM :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s