Posted in Filipino, journal, poetry, random, Uncategorized

journal #1: sa jeep

VIII.IX.XVI.

Sumakay ako sa jeep na bumabiyahe patungong Pritil. Pagkaupong-pagkaupo ko ay agad akong nag-abot ng bayad kay Manong Drayber. Maya-maya pa ay may isang batang gusgusin na sumabit sa jeep. Pawisan ang kanyang noo at may bakas pa ng dumi sa kanyang braso. Isa-isa niya kaming inabutan ng kapirasong puting papel.

Mayroong nagkunwaring tulog at pasimpleng hinulog ang papel; may hindi man lang tumingin sa bata; mayroong diring-diri sa puting papel. Iba’t ibang reaksyon ang aking nasaksihan.

“Pasensya na po sa abala. Para lamang po sa pagkain.”

Makaraan pa ang ilang segundo ay nagsimulang kumanta ang bata. Napakapamilyar sa akin ng kanta – Anak ni Freddie Aguilar. Pagkatapos kumanta, muling pumasok ang bata sa loob ng jeep at dinampot ang mga puting papel.

May pasaherong ibinigay sa bata ang papel; mayroong diring diri sa paglapit ng bata; may nagkukunwaring tulog. Ganoon ulit -iba’t ibang reaksyon.

Inilabas ko ang aking pitaka at akmang mag-aabot ng piso sa bata. Pero may naalala ako. Paano kung hindi naman pala iyon ipangkakain ng bata? Paano kung ipapasok lamang niya ang pisong balak kong ibigay sa coin slot ng isang piso net?

Paano kung hindi naman pala siya totoong mahirap? Sayang din ang piso ko kung sakali. Ibinalik ko ang piso sa loob ng aking pitaka at pinagmasdan ang likod ng tumatakbong gusgusing bata habang papalayo ang jeep sa kanya.

Sa panahon kasi ngayon, hindi ko na alam kung ano at sino ang totoo.

florence

Advertisements

Author:

"You need to get lost before you find yourself" likes: coffee ☕ || rain ☔ || books 📚 || music 🎧 || writing at 2 AM :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s