Posted in Filipino, love, random, Uncategorized

random #1: bulaklak

Narito ako ngayon, pinagmamasdan ang aking mga matang lumuluha. Narito ako ngayon, sa harap ng salamin, pinapanood ang unti-unti kong pagkasira dulot ng iyong paglisan. Hindi ko na alam kung anong gagawin – hahayaan ba kitang lumayo o patuloy ba kitang susuyuin at hahabulin?

Narito ako ngayon, nakaupo sa ibabaw ng aking kama. Kinuha ko ang kahong puno ng ating mga ala-ala ngunit may isang umagaw ng aking pansin – isang bulaklak. Maaaring karaniwang bulaklak lamang ito sa mata ng iba ngunit para sa akin, isa itong simbolo ng ating pagmamahalan. Ang bulaklak na ito ang iyong iniabot sa akin noong araw na ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking puso. Ang bulaklak na ito ang sumisimbolo sa pinakamasayang araw nating dalawa. Ang bulaklak na ito ang kumakatawan sa unang pahina ng ating istorya.

Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Hindi ko akalaing ang bulaklak na sumisimbolo sa ating pag-ibig na walang hanggan… ay malalanta kasabay ng mga masasaya nating araw na ngayon ay pawang mga ala-ala na lamang.

florence

Advertisements

Author:

"You need to get lost before you find yourself" likes: coffee ☕ || rain ☔ || books 📚 || music 🎧 || writing at 2 AM :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s